Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Tijdens de Legal Quick Scan worden de arbeidsovereenkomsten bekeken en tegen het licht gehouden. Indien iemand niet functioneert, dient het dossier erg goed op orde te zijn voordat u tot ontslag kunt overgaan. Tevens breng ik uw HR-medewerkers kennis bij over de actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

Verbintenissenrecht

De Legal Quick Scan helpt u inzicht te krijgen in hoe de afspraken met leveranciers en klanten gemaakt en vastgelegd zijn. Zijn de voorwaarden van uw leverancier ook wel van toepassing op de relatie met uw klant? Komt iedereen die afspraken ook goed na? Ondersteunen de contracten uw bedrijfsvoering of verdwijnt het in een la omdat er toch niet in staat hoe het in de praktijk werkt? In dat laatste geval loopt uw onderneming onnodig risico's. LA&WS Legal Advice & Workable Solutions helpt u om de juridische risico's te minimaliseren. 

Ondernemingsrecht

De samenwerking leek zo ideaal, maar naarmate de tijd verstrijkt hebt u steeds meer moeite met uw business partner. Welke juridische mogelijkheden hebt u om de samenwerking te veranderen? Wat staat er eigenlijk in de statuten van de BV? LA&WS Legal Advice & Workable Solutions kan u hierover adviseren. 


Prijs

LA&WS Legal Advice & Workable Solutions kan per direct ingeschakeld worden voor juridische vragen op basis van een afgesproken uurtarief. Indien u voor langere periode regelmatige ondersteuning nodig hebt, kan een vaste prijs worden afgesproken, bijvoorbeeld in de vorm van een strippenkaart of een abonnement. Op alle dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van LA&WS Legal Advice & Workable Solutions van toepassing, zie de link op de website.