Wat doet LA&WS?

Juridisch adviesbureau LA&WS Legal Advice & Workable Solutions levert in-house juridisch advies voor het (technisch) midden- en kleinbedrijf. LA&WS leert eerst uw onderneming kennen. Daardoor sluit het advies aan bij uw bedrijfsvoering en spitst het zich toe op wat voor u van belang is. Onenigheden worden zo voorkomen of in een vroeg stadium opgelost.


Hoe werkt LA&WS?

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u LA&WS aangeven wat voor uw bedrijf van belang is. Met behulp van een Legal Quick Scan brengt de legal advisor de juridische knelpunten en risico's in kaart. Daarna komt zij op regelmatige basis, een of meerdere dagen per maand, bij u op kantoor om uw juridische lopende zaken af te handelen. Buiten die afspraken om worden uw juridische vragen eveneens snel en adequaat behandeld.


Wat levert LA&WS?

Hebt u een werknemer die niet goed functioneert? Weigert uw leverancier te leveren wat u hebt afgesproken? Wordt uw factuur niet betaald? Is het contract wel duidelijk? Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? Is de directeur te ontslaan als werknemer of moet dat via de algemene vergadering van aandeelhouders gebeuren? Hoe kom ik van een niet-werkende zakenpartner af die ook aandelen heeft in mijn BV?

LA&WS Legal Advice & Workable Solutions heeft een ruime ervaring in het voorkomen en oplossen van juridische misverstanden, op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.


Onderscheidend vermogen

LA&WS streeft een langdurige samenwerking met haar klanten na. Het juridisch advies is niet alleen kwalitatief goed, maar ook (en vooral) nuttig voor uw bedrijfsvoering. Praktisch advies in ondernemerstaal in plaats van in juristentaal.